O firme

Viac ako 25 rokov skúseností z celého sveta nám potvrdilo jednu vec:
Najlepšia architektúra vzniká vtedy, keď za projekt prevezmete plnú zodpovednosť a dovediete ho do konca.

To sa nedá docieliť inak, ako tým, že pokryjeme celú škálu aktivít – od architektonických, interiérových a projekčných prác cez inžiniering a konzultácie s developermi až po autorský a technický dohľad.

Každý projekt je totiž nakoniec len taký dobrý, ako jeho konečná realizácia.
A my sme naozaj hrdí na to, čo robíme.

Ľudia

Ing. arch. Radoslav Grečmal, Ing. arch. Pavol Franko, predstavenstvo

GFI založili v roku 1996 dvaja spolužiaci: Pavol Franko a Radoslav Grečmal. Od samého začiatku mali víziu udržiavať špičkové štandardy v komplexných mestotvorných projektoch. Táto vízia trvá dodnes. ​Spoločnosť sa medzitým rozrástla na viac ako 100 špecialistov schopných pokryť všetky potrebné výkony od dizajnu, projektovania až po dohľad nad výstavbou tých najnáročnejších projektov, ktoré významne pretvárajú podobu verejného priestoru.

“S veľkými mestotvornými projektmi prichádza veľká zodpovednosť. Napokon — meníme, ako bude v budúcnosti vyzerať tento svet. To si vyžaduje nielen dôslednú analýzu toho, čo klient vlastne chce a potrebuje, ale aj hlboké pochopenie vzťahu medzi formou a funkciou a tiež toho, ako daná budova ovplyvní okolie a tiež ľudí, ktorí ju budú využívať. Ako odpoveď na túto výzvu sme vytvorili zohratý tím profesionálov zo všetkých relevantných oblastí. To nám umožňuje realizovať celý projekt interne a zároveň nájsť optimálnu rovnováhu medzi mladistvou kreativitou a rozsiahlou profesionálnou skúsenosťou. Výsledky potom hovoria za seba.”

Michaela Augustovičová
Peter Bardiovský
Peter Bereš
Stanislav Beňačka
Adam Brna
László Csörgei
Miroslav Cvičela
Daniel Collinászy
Andrej Čambora
Natália Doležalová
Rastislav Dolinič
Milan Dvorský 
Jaroslav Ficek
Martin Hakoš
Dominika Hanková

Michal Hovančák
Martina Ilčíková
Martin Janáči
Peter Jurenka
Katarína Kerekešová
Veronika Klincová
Rastislav Kňava 
Martin Koiš
Peter Kotvan
Jozef Kováč
Peter Kopčák
Tomáš Kucko
Radovan Kyjovský
Martin Leňka
Marián Michalák

Tomáš Molnár
Jozef Nalepovič
Jozef Naňo
Judita Nagyová
Simona Ondrejková
Martin Orem
Veronika Ozaniaková
Daniel Paulík
Katarína Ráchelová
Braňo Rebro
Peter Richtárik
Miroslav Roháľ
Marián Sénáši
Mária Šebestová
Vojtech Škuta

Katarína Štiglicová
Paulína Šuleková
Juraj Talaš
Andrej Tibenský
Lívia Tkáčová
Lucia Trnková
Tomáš Uhrin
Jakub Ürge
Dávid Vadkerti
Jana Valachovičová