Hotel Salamandra

Hotel****, Hodruša–Hámre, Banská Štiavnica
2011

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant
– interiérový dizajnér

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt interiéru
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. František Lukačovič
– Ing. Peter Kopčák
– Ing. arch. Katarína Hučková