Hotel NH Bratislava Gate ONE

Biznis hotel****, Bratislava
2008

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Peter Harvan
– Ing. arch. Monika Žitná
– Ing. Andrej Paták
– Ing. arch. Tomáš Szőke
– Ing. arch. Ivan Príkopský