Pasint Private Residences Štrbské Pleso

Apartmánové domy, Štrba – Štrbské Pleso
2014

Detail

Pozícia v projekte
– generálny projektant
– interiérový dizajnér
(apartmánové domy Východ 5,6)

​Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor
– projekt interiéru

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. Peter Kopčák
– Ing. arch. Peter Harvan
– Ing. arch. Katarína Hučková
– Ing. Michal Frimmer, PhD.
– Ing. Roman Trnovský
– Ing. Marek Eliáš
– Ing. Lucia Alabánová
– Ing. Ľuboš Večerek

Autor architektonického návrhu
– CERNO+ARCHITEKTEN, München, Germany