Drahuškovo

Komunitné centrum, zariadenie sociálnej starostlivosti na pomoc osobám s autizmom, Krajné – Žadovica
​2010

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Katarína Horváthová
– Ing. Roman Trnovský
– Ing. arch. Miroslav Roháľ
– Ing. Peter Béreš