Penati Golf Resort

Golfový klub, Šajdíkové Humence
2014

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím 
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. Dušan Mačuha
– Ing. arch. Lenka Rizikyová
– Ing. arch. Lenka Dubová