Club Penati

Privátny family & business club, Bratislava
2004

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah prác
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím 
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Katarína Horváthová
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. Dušan Mačuha
– Ing. arch. Lenka Rizikyová
– Ing. Jozef Selep

Návrh interiéru
– Zirkon s.r.o., Bratislava