Triangel

Administratívna budova, Bratislava
2014

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu

Rozsah prác
– architektonická štúdia

Projekčný tím 
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. arch. Martin Koiš
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Zuzana Bošiaková