Autobusový terminál Dubaj

Polyfunkčný komplex, Dubai, Spojené arabské emiráty
2014

Detail

Pozícia v projekte
– spoluautor návrhu
v spolupráci s AE7 (UAE)

Rozsah práce
– architektonická štúdia


Projekčný tím ​
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Mgr. art. Ing. arch. Ján Ťupek, PhD.
– Ing. arch. Miroslav Prokopič
– Ing. arch. Zuzana Bošiaková
– Ing. arch. Martin Koiš
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. Janka Rantová