Novosedlík

Administratívna budova, Nitra
​2012

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
– Ing. arch. František Lukačovič
– Ing. arch. Zuzana Bošiaková
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. Michal Frimmer, PhD.
– Ing. Dušan Jurík
– Ing. Ľuboš Večerek