Jaskový rad 7

Bytový dom, Bratislava
2015

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné konanie

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Katarína Jägrová
– Ing. arch. Richard Kilo
– Ing. arch. Lucia Trnková
– Ing. arch. Martin Koiš