Deira Plaza

Polyfunkčný komplex, Dubai, Spojené arabské emiráty
2014

Detail

Pozícia v projekte
– spoluautor návrhu
v spolupráci s AE7(UAE)

Rozsah práce
– architektonická štúdia

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Nedoba
– Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
– Ing. arch. Miroslav Prokopič
– Ing. arch. Zuzana Bošiaková
– Ing. arch. Martin Koiš
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. Janka Rantová