Vila Grape

Rodinné sídlo, Bratislava
2015

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
– generálny projektant

Rozsah práce
– architektonická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. Michal Frimmer, PhD.
– Ing. Daniel Debre
– Ing. Peter Kopčák
– Ing. Radoslav Kyjovský
– Ing. Martin Janáči

Interiérový návrh
– CADE s.r.o.