Devinland

Vila, Bratislava
2018

Detail

Pozícia v projekte
– autor návrhu
​– generálny projektant

Rozsah práce
– architektotnická štúdia
– projekt pre územné rozhodnutie
– projekt pre stavebné povolenie
– realizačný projekt
– autorský dozor

Projekčný tím
– Ing. arch. Radoslav Grečmal
– Ing. arch. Pavol Franko
– Ing. arch. Martin Leňka
– Ing. Peter Kopčák
– Ing. Michal Frimmer, PhD.
– Ing. Martin Janáči
– Ing. Radovan Kyjovský
– Ing. arch. Katarína Hučková
– Ing. Daniel Debre